JARDUERAK

ARARTEKOAK OFIZIOZKO JARDUERA BAT BUKATU DU PRESTAZIO BATZUK ERREKLAMATZEKO PROZEDURETAN LANBIDEK EBAZPENAK JAKINARAZTEARI BURUZ

Vitoria-Gasteiz 16/01/2020

Zenbait herritarrek Arartekoari adierazi ziotenez, Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Sailak erreklamazio bat egin zien betearazpen-bidean, oker jasotako prestazio ekonomiko batzuen ondorioz sortu zen zorragatik, zorra ez baitzen borondatezko epean ordaindu. Pertsona haiek esandakoaren arabera, ez zekiten zor horren berri, eta denek ezaugarri berbera zuten: helbidea aldatu zuten Lanbiderekin harremana amaitu ostean, gehienek lanean hasi eta diru-sarrerak zituztelako. Orobat, ez zeuden ados zorra sortu zuten arrazoiekin, eta nabarmendu zuten ez zutela beren iritzia argudiatzerik izan, ez baitzieten jakinarazi ez itzulketa-prozeduraren hasiera, ezta azken ebazpena ere. Arartekoak ofizioz ...

ARARTEKOAK ESKU HARTU ONDOREN, LANBIDEK BALIOGABETU EGIN DU HERRITAR BATI PRESTAZIO BATZUK ERREKLAMATZEKO ERABAKIA

Vitoria-Gasteiz 13/01/2020

Herritar batek Arartekora jo zuen, Lanbidek erreklamatu egin baitzizkion 2012ko urtarriletik 2014ko abuztura bitartean jasotako prestazio batzuk. Baldintza bat bete ez zela antzeman zenean sortu zen zorra, eta 2014ko urrian prestazioa amaitzea erabaki zen, interesdunak EAEtik Bartzelonara joan zela ez jakinarazteagatik eta benetako bizilekuaren baldintza ez betetzeagatik. Lanbidek adierazi zuenez, 2012an interesdunaren ohiko bizilekua Bartzelonan zegoen, pasaportean adierazten denez. Kexagileak alegatu zuen Lanbidera joan zela, pasaportea berritu behar zuela jakinaraztera. Bartzelonan berritu zuen. Bartzelonako Kontsulatuan eskatu zioten helbide bat adieraz zezala, jakinarazpenetarako. Pasapo ...

BILBOKO UDALA AZOKAK ETA AZOKA TXIKIAK EGITEKO BAIMENA ESKURATZEKO PROZEDURA LEGERIARA NOLA EGOKITU AZTERTZEN ARI DA

Bilbo 10/01/2020

Pertsona batek Arartekoari adierazi zion ez zegoela konforme Bilboko Udaletik jaso zuen jakinarazpen batekin, urtean zehar udalerri horretan egiten diren azoketan espazio publikoa okupatzeko eta ekoizleak aukeratzeko baimenak zirela eta. Haren esanean, ekoizlea denez, behin baino gehiagotan eskatu zion udalari herrian egiten diren nekazaritza-azokak arautzen dituzten oinarriei eta deialdiari buruzko agiriak. Interesdunak azaldu zuen zer lege-esparruk arautzen duen, bere ustez, azoka berezietan salmenta ibiltaria egiteko espazio publikoaren esleipena. Bere aburuz, deialdirik eta prozeduraren oinarririk ez egoteak eta ekoizleak hautatzeko irizpideak ez zehazteak berdintasun eta gardentasun print ...
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad