JARDUERAK

BALIOGABETU EGIN DUTE ETXEBIZITZA BATEAN ERAIKITAKO AZALERA HANDITZEAGATIK DIRU-KOPURU JAKIN BAT ORDAINTZEKO BETEBEHARRA

Vitoria-Gasteiz 28/07/2014

Eraikin baten jabeak Arartekoari adierazi zion ez zegoela ados Zumarragako Udalaren jokaerarekin, gehiegizko hirigintza-aprobetxamenduagatik diru-kopuru jakin bat ordain zezan exijitzen ziolako. Eraikin horretan, higiezinaren azalera konputagarria handitu zuen eraikuntza-konponbide bat gauzatu zen. Horrexegatik exijitzen zion udalak kopuru hori. Zumarragako Udalak, hirigintza-diziplinaren arloan dagozkion eskumenak erabili beharrean, jabeari gehiegizko azaleraren balioespenaren %50 ordain zezan eskatzea erabaki zuen. Kexagilea ez zegoen konforme egin zitzaion eskaerarekin, ezta hori betearazteko erabili den prozedurarekin ere. Kexagileak adierazi zuen eraikin hori hirigintzako legeriara egokit ...

ARARTEKOAREN AZTERLANA, ZIGOR KODEA ALDATZEKO PROIEKTUAN BURUKO OSASUNAREN TRATAMENDUARI BURUZKOA

Vitoria-Gasteiz 21/07/2014

Azterlan horren bitartez, Ararteko erakundeak hausnarketa partekatu du buruko osasun, magistratura eta doktrina zientifikoaren alor profesionalekin batera, izan ere, azken horiek mahai gainean jarri dute proiektuak kontrako eraginak, berriz ere iraingarriak, izan ditzakeela buruko gaixotasun edo nahasmenduren bat pairatzen duten pertsonentzat. Euren iritziz, proiektu hori onetsiz gero, atzerapausoak emango lirateke konstituzioaren bidez aitortu diren berme eta eskubideen babesaren eremuan. Berme horiek legearen segidako aldaketetan islatu dira (aldaketok funtsezko prozesu-izaera dute), bai zigor-eremuan, bai eremu zibilean. Zigor Kodea aldatzeko proiektuan buruko osasunari eman zaion tratamen ...
ARARTEKOA PRENTSAN
RSS
sello accesibilidad   sello accesibilidad