JARDUERAK

OKONDOKO UDALAK HERRIKO SARBIDE NAGUSIETAN HERRIGUNEAK ERROTULATUKO DITU ETA KARTOGRAFIA DIGITALA EGUNERATUKO DU, ARARTEKOAK GOMENDATU ZION BEZALA

Vitoria-Gasteiz 21/10/2019

Pertsona batek Arartekora jo zuen, salatu nahi baitzuen bera bizi den baserriaren kokagunea adierazteko seinalerik ez dagoela eta Okondoko Udalak ez zuela ezer egiten egoera hori konpontzeko. Kexagileak azaldu zuenez, bere senide batek osasun-arazoak dituenez gero, maiz samar anbulantzia-zerbitzua behar izaten dute. Zerbitzu horrek eta beste zerbitzu publiko batzuek (suhiltzaileek, Ertzaintzak, eta abarrek) zailtasun handiak izaten dituzte beraien bizilekura iristeko, baserri sakabanatuen landa-eremuan baitago. Auzoa eta baserria seinaleztatu gabe daudenez gero, eskatutako zerbitzu horiek galdu egiten dira eta bizilekura beranduago iristen dira egoera nahiko larrietan, nahiz eta halakoetan e ...
Herriaren defendatzileak Tarifan

HERRIAREN DEFENDATZAILEEN KOORDINAZIORAKO XXXIV. JARDUNALDIAK

Tarifa 17/10/2019
Herriaren defendatzaileen adierazpena, bakarrik dauden adingabe atzerritarren alde
Erkidegoetako eta Espainiako herriaren defendatzaileek adierazpen bat argitaratu dute, Espainiara pertsona helduren baten babesik gabe iristen diren haurren alde eta horiek babesteko. Espainiara familiarik gabe iristen diren haur eta nerabe horiek oso egoera kalteberan eta babesik gabe daude, beraien beharrak ez dira fisikoak bakarrik, baizik eta, batez ere, psikologikoak eta emozionalak; horregatik, erabateko eta espezializatutako lehen harrera behar dute. Talde heterogeneoa da eta banan-banan tratatu behar dira beraien arreta- eta babes-premiak. Herriaren defendatzaileek hauxe eskatu dute, besteak beste: adingabeekin hartzen diren erabaki guztiak bat etor daitezela umeen interes gorenarekin, ...

ARARTEKOAREN GOMENDIOA BETEZ, EUSTAT-EK BIZTANLE ETORKINEI BURUZKO DATUEN FITXATEGIETATIK KENDU DU ADINGABE ADOPTATU BAT

Vitoria-Gasteiz 16/10/2019

Pertsona batek Arartekoari adierazi zion ez zegoela ados EUSTAT Euskal Estatistika Erakundearen jarduerarekin, izan ere, bere seme adoptatua Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren atzerritarren fitxategi batean sartu zuen. Kexagilearen esanean, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak gutun bat bidali zion bere semeari (adingabe adoptatua bera, espainiar nazionalitatea duena), inkesta bat egiteko. Adingabe hori Gasteizen jaioa dela adierazten da herritarren udal erroldako ziurtagirian eta familia liburuan. Kontuan izan behar da adoptatuen egoera eta beren inguruabarrak bereziak direla eta gerta litekeela adingabeak oraindik bere jatorriaren berri ez izatea; horregatik, oso ...
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad