Ebazpenen atalean bildutako informazio guztia Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 4.5 artikuluan eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan zehazten den seudonimizazio prozeduraren arabera moldatu dugu, informazio hori pertsona identifikatu edo identifikagarriren batekin lotzerik ez izateko.
separador
2018. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
07/05/2018
 Horren bidez, Bermeoko Udalari iradokitzen zaio ostalaritza establezimenduetan musika-kontzertu txikiak egitea ahalbidetzeko baldintzak arau ditzan, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerei buruzko abenduaren 23ko 10/2015 Legearen xedapenekin bat. Arartekoaren 2018S-2574-17 Ebazpena, 2018ko maiatzaren 7koa. Horren bidez,
Bermeoko Udalari iradokitzen zaio ostalaritza establezimenduetan musika-kontzertu
txikiak egitea ahalbidetzeko baldintzak arau ditzan, Jendaurreko Ikuskizunen eta
Jolas Jarduerei buruzko abenduaren 23ko 10/2015 Legearen xedapenekin bat. Arartekoaren 2018S-2574-17 Ebazpena, 2018ko maiatzaren 7koa. Horren bidez,
Bermeoko Udalari iradokitzen zaio ostalaritza establezimenduetan musika-kontzertu
txikiak egitea ahalbidetzeko baldintzak arau ditzan, Jendaurreko Ikuskizunen eta
Jolas Jarduerei buruzko abenduaren 23ko 10/2015 Legearen xedapenekin bat.
27/04/2018
 Horren bitartez, Euskal Trenbide Sareari iradokitzen zaio Durangoko tren geltokian komun publikorik ez jartzeko erabakia berrazter dezala. Arartekoaren 2018S-2906-17 EBAZPENA, 2018ko apirilaren 27koa. Horren bitartez, Euskal Trenbide Sareari iradokitzen zaio Durangoko tren geltokian komun publikorik ez jartzeko erabakia berrazter dezala. Arartekoaren 2018S-2906-17 EBAZPENA, 2018ko apirilaren 27koa. Horren bitartez, Euskal Trenbide Sareari iradokitzen zaio Durangoko tren geltokian komun publikorik ez jartzeko erabakia berrazter dezala.
27/04/2018
 horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen ari zaio pertsona bati dirusarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria ukatzeko ebazpena berrikusteko. Arartekoaren 2018S-2459-17 ebazpena, 2018ko apirilaren 27koa; horren bidez,
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen ari  zaio pertsona bati dirusarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria ukatzeko ebazpena berrikusteko. Arartekoaren 2018S-2459-17 ebazpena, 2018ko apirilaren 27koa; horren bidez,
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen ari  zaio pertsona bati dirusarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria ukatzeko ebazpena berrikusteko.
24/04/2018
 Horren bidez, Lanbideri gomendatzen zaio erabaki hauek berrazter ditzala: herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta aldi baterako eteteko ebazpena eman izana eta bidegabe jasotako zenbateko batzuk erreklamatu izana. Arartekoaren 2018R-2066-16 Ebazpena, 2018ko apirilaren 24koa. Horren bidez, Lanbideri gomendatzen zaio erabaki hauek berrazter ditzala: herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta aldi baterako eteteko ebazpena eman izana eta bidegabe jasotako zenbateko batzuk erreklamatu izana. Arartekoaren 2018R-2066-16 Ebazpena, 2018ko apirilaren 24koa. Horren bidez, Lanbideri gomendatzen zaio erabaki hauek berrazter ditzala: herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta aldi baterako eteteko ebazpena eman izana eta bidegabe jasotako zenbateko batzuk erreklamatu izana.
23/04/2018
 Horren bidez, Pauleko Administrazio Batzarrari gomendatzen zaio auzolanen ordenantzaren edukia berrikusteko eta hori behar bezala izapidetzeko. Arartekoaren 2018R-2790-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 23koa. Horren bidez,Pauleko Administrazio Batzarrari gomendatzen zaio auzolanen ordenantzarenedukia berrikusteko eta hori behar bezala izapidetzeko. Arartekoaren 2018R-2790-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 23koa. Horren bidez,Pauleko Administrazio Batzarrari gomendatzen zaio auzolanen ordenantzarenedukia berrikusteko eta hori behar bezala izapidetzeko.
20/04/2018
 Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungi dizkion ebazpena berrazter dezala. Arartekoaren 2018R-41-18 Ebazpena, 2018ko apirilaren 20koa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungi dizkion ebazpena berrazter dezala. Arartekoaren 2018R-41-18 Ebazpena, 2018ko apirilaren 20koa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungi dizkion ebazpena berrazter dezala.
18/04/2018
 Horren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari iradokitzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria aitortzeko eskaeraren ukapena berrikus dezala. Arartekoaren 2018S-2079-16 Ebazpena, 2018ko apirilaren 18koa. Horren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari iradokitzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria aitortzeko eskaeraren ukapena berrikus dezala. Arartekoaren 2018S-2079-16 Ebazpena, 2018ko apirilaren 18koa. Horren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari iradokitzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria aitortzeko eskaeraren ukapena berrikus dezala.
17/04/2018
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko betebeharra ezarri zion ebazpen bat berrazter dezan. Arartekoaren 2018R-2584-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko betebeharra ezarri zion ebazpen bat berrazter dezan Arartekoaren 2018R-2584-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko betebeharra ezarri zion ebazpen bat berrazter dezan
17/04/2018
 Horren bidez, Zallako Udalari gomendatzen zaio udal inprimakietan datu pertsonalak tratatzeari buruzko informazio-klausularen edukia aldatzeko, baita inprimaki horietan bildutako datuen tratamenduaren xedearen edukia argi eta garbi jakinaraz dadin bermatzeko ere. Arartekoaren 2018R-2438-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren bidez, Zallako Udalari gomendatzen zaio udal inprimakietan datu pertsonalak tratatzeari buruzko informazio-klausularen edukia aldatzeko, baita inprimaki horietan bildutako datuen tratamenduaren xedearen edukia argi eta garbi jakinaraz dadin bermatzeko ere. Arartekoaren 2018R-2438-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren bidez, Zallako Udalari gomendatzen zaio udal inprimakietan datu pertsonalak tratatzeari buruzko informazio-klausularen edukia aldatzeko, baita inprimaki horietan bildutako datuen tratamenduaren xedearen edukia argi eta garbi jakinaraz dadin bermatzeko ere.
13/04/2018
 Horren bidez, Gasteizko Udalari iradokitzen zaio herritar bati gizarte larrialdietarako laguntzak ukatzeko arrazoiak berrazter ditzala. Arartekoaren 2018S-1384-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 13koa. Horren bidez, Gasteizko Udalari iradokitzen zaio herritar bati gizarte larrialdietarako laguntzak ukatzeko arrazoiak berrazter ditzala. Arartekoaren 2018S-1384-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 13koa. Horren bidez, Gasteizko Udalari iradokitzen zaio herritar bati gizarte larrialdietarako laguntzak ukatzeko arrazoiak berrazter ditzala.

1179 eduki, 118 orritan

Aurrekoa Aurrekoa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Hurrengoa Hurrengo orrira joan
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad